Ebba Brahes lusthus

 

Sveriges äldsta bevarade lusthus

Bockhammar bruk anlades 1607. Tre hammare och fem härdar fanns, och under en kort tid från 1640, även en hytta. Driften lades ned på 1880-talet. Dessförinnan hade bruket år 1770 införlivats med Färna Bruk. En mangårdbyggnad från 1817 och "Ebba Brahes lusthus" finns idag kvar av bruket. Lusthuset är byggt 1636 och därmed Sveriges äldsta bevarade lusthus. Ebba Brahe ägde vid denna tid flera västmanländska gårdar, däribland Bockhammar.

Bockhammar bruks äldre historia är förknippad med Konung Gustav II Adolfs och Ebba Brahes kärlekshistoria. Legenden berättar att Gustav II Adolf och Ebba Brahe älskade varandra men trots att hon tillhörde en av landets förnämsta familjer, dög hon inte i den högfärdiga kungamodern Christinas ögon. De älskande fick avstå från varandra och Ebba Brahe giftes bort med riksmarskalken Jacob de la Gardi.
Trots denna kärlekstragedi blev Ebba Brahe en trogen och ärbar hustru som skänkte sin man 14 barn.

Hennes kärlekssaga med Gustav II Adolf har i trakterna vid Bockhammar gett näring åt fantasin och romantiken. Som en vacker skydds-ande sägs hon visa sig i parken kring lusthuset för att uppmana människan till godhet och trohet. Enligt sägnen hade hon sedan ungdomen två sånger i sitt hjärta som hon sjöng från lusthuset. Den ena i dur och den andra i moll.

Efter hennes död 1674 sjunger fåglarna på Bockholmen hennes sånger.