Välkommen till Bockhammar

 
 


 

Öppet 2018


12/5 - 17/6

Lördag-söndag kl 12-17


22/6 -  29/7

Torsdag - Söndag 12 - 17

Måndag-onsdag stängt


4/8-26/8

Lördag-Söndag kl 12-17


Välkommen!

 

K a f e

hantverk, pelargoner,

änglatrumpeter,  palettblad


OBS

Väg 250 har vägarbete under sommaren.Nu

är den avstängd norr om Bastmora vi Hjortbovägen.

Besökare från  fagerstaområdet kan åka

t.ex väg 66 och sedan ta Hjortbovägen till väg 250 och sedan fortsätta  till  Bockhammar.

Besökare söderifrån kan fortsätta i Gunnilbo på väg 250 fram till Stjärnvik-

Bockhammar

Avstängningen i Bastmora gäller till 27 juli